Јавне набавке -2021


Датум Назив Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештења, питања, одговори Одлуке

02.11.2021. | План јавних набавки за 2021. годину (на који се ЗЈН не примењује) -измена од 13.10.2021.

30.09.2021. | План јавних набавки за 2021. годину (на који се ЗЈН не примењује) -измена од 27.09.2021.

04.03.2021. | План јавних набавки за 2021. годину (на који се ЗЈН не примењује) -измена бр.1 од 10.02.2021.

22.02.2021. | План јавних набавки за 2021. годину (на који се ЗЈН не примењује)

01.02.2021. | План јавних набавки за 2021. годину - измењена верзија

21.01.2021. | План јавних набавки за 2021. годину