Грађевински сектор


Грађевинским сектором руководи Извршни директор за грађевинску делатност.

У оквиру овог сектора налази се служба за извођење, техничка припрема, служба за јавне набавке, Асфалтна база и Бетонска база.

 

__________________________, извршни директор за техничка питања
036/334-775

Томица Стевановић, руководилац РЈ „Извођење“
036/393-705

Александар Терзић, шеф техничке припреме
036/334-775, локал 19

Снежана Бура, службеник за јавне набавке
036/334-775, локал 20

Славољуб Ромчевић, руководилац производње асфалта
036/841-451

Горан Кнежевић, пословођа бетоњерке
036/391-786