Грађевински сектор


Грађевинским сектором руководи Извршни директор за грађевинску делатност.

У оквиру овог сектора налази се служба за извођење, техничка припрема, служба за јавне набавке, Асфалтна база и Бетонска база.

Александар Терзић, дипл. инж. грађ. – извршни директор за грађевинско техничка питања

Милорад Ердоглија, дипл. инж. грађ. – начелник грађевинске оперативе

Владимир Раденковић – маст. инж. грађ. – шеф техничке припреме

Горан Кнежевић – пословођа бетоњерке;  036/391-786

Драган Ђорђевић – шеф асфалтне базе;  036/841-451