Изградња


ЈКП „Путеви“ – Краљево је регистровано и бави се (претежна делатност):

– 42.11 – изградњом путева и ауто путева; изградња, одржавање и реконструкција улица и путева у граду, другим насељима и ван насеља, као и аутопутевима, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних ознака на птевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; и изградња аеродромских писта;

– 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

За изградњу у прописаним стандардима,  ЈКП „Путеви“ – Краљево,  располаже квалитетним људским ресурсима, великим бројем извршилаца са лиценцама, савременим возним и машинским парком.

Изградња се одвија у контролисаним условима, уз строго поштовање захтева међународних стандарда из области: система менаџмента квалитета, заштите животне средине и безбедности и заштите на раду.