Одржавање


ЈКП „Путеви“ – Краљево је регистровано и бави се оржавањем саобраћајница свих категорија, бициклистичких стаза,  тротоара,  одржавањем светлосне и вертикалне сигнализације, као и санацијом раскопаних јавних површина.
Поред наведеног ЈКП „Путеви“ – Краљево се бави и одржавањем саобраћајница у зимским условима.