Сектор за опште и правне послове


Сектором за опште и правне послове руководи Извршни директор за правна питања.

Драгана Вељковић, секретар предузећа
036/334-775, локал 15

Олгица Чурлић, шеф за заштиту животне средине и управљање отпадом
036/334-775, локал 19

Милош Весковић, референт за безбедност и здравље на раду
036/393-707