Производња


Производни програм Јавног комуналног предузећа “Путеви” Краљево непосредно је условљен са пружањем комуналних и грађевинских услуга на тржишту.

За остваривање производног програма предузеће располаже следећим капацитетима:

  1. Асфалтна база за производњу асфалта са техничким капацитетом 40 т/часу асфалта, односно годишње 60.000 т/асфалта.
  2. Постројење за справљање сировог бетона – бетоњерка, капацитета 60 м3/дан, односно до 20.000 м3 годишње.
  3. Остала опрема за вршење делатности грађевинарства – грађевинска механизација и возила.

Искоришћеност производних капацитета у зависности од временских услова и грађевинске сезоне износи максимално 75-80%.