Технички сектор


Техничким сектором руководи Извршни директор за техничка питања.

У оквиру овог сектора налази се механизација, аутомеханичарска, браварска и електро радионица.

Александар Терзић, дипл. инж. грађ.извршни директор за грађевинско техничка питања
036/334-775

Синиша Петровић, шеф механизације
036/393-705