Финансијски сектор


Финансијским сектором руководи шеф рачуноводства.

Мирјана Стевановић, дипл. ек.- извршни директор за економска питања

036/334-775, локал 17