Финансијски сектор


Финансијским сектором руководи шеф рачуноводства.

Мирјана Стевановић, шеф рачуноводства
036/334-775, локал 17